0

Return/ Refund Policy

นโยบายการเปลี่ยน/ คืนสินค้า • ลูกค้าสามารถส่งเปลี่ยนสินค้าได้ฟรี 1 ครั้ง โดยสินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน และไม่มีความชำรุด/ เสียหายใด ๆ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเซ็นรับสินค้า
  2. ลูกค้าทำการจัดส่งสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังจากแจ้งเปลี่ยนสินค้า พร้อมกรอกแบบฟอร์มส่งเปลี่ยนสินค้าแนบมาพร้อมสินค้าที่ส่งคืน
  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน
  4. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเปลี่ยนให้ลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ
 • กรณีขอยกเลิกคำสั่งซิ้อ ทางร้านจะดำเนินการคืนค่าสินค้าภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าเฉพาะสินค้าที่จัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าลดราคาหรือสินค้าจัดรายการพิเศษ


หมายเหตุ:-

 • บริการส่งเปลี่ยนสินค้าฟรี 1 ครั้ง หากต้องการเปลี่ยนสินค้าในครั้งถัดไปมีค่าจัดส่ง 50-100 บาท
 • ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งภายในวันเดียวกัน (Same day delivery) สามารถเรียกใช้บริการ Messenger ได้ โดยคิดค่าจัดส่งตามระยะทางจริง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/ คืนสินค้า หากทางร้านตรวจสอบสภาพสินค้าและพบว่าสินค้าได้ผ่านการใช้งานแล้ว หรือพบความเสียหาย/ ชำรุดของสินค้า และจะจัดส่งสินค้ากลับคืนลูกค้าภายใน 1-2 วันทำการ